Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Typowe spójniki, które łączą zdania składowe w zdaniu złożonym współrzędnie: a) i b) ponieważ c) żeby d) oraz e) dlatego f) mimo że 2) Typowe spójniki, które łączą zdania składowe w zdaniu złożonym współrzędnie: a) lecz b) ani c) a d) że e) bo f) aby 3) Typowe spójniki, które łączą zdania składowe w zdaniu złożonym współrzędnie: a) bądź b) więc c) lub d) pomimo e) który f) kogo 4) Typowe spójniki, które łączą zdania składowe w zdaniu złożonym współrzędnie: a) zatem b) albo c) toteż d) jakim e) z którym f) za co

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne