1) Czytelnia to miejsce w którym: a) kupujemy książki i czasopisma b) wypożyczamy książki c) korzystamy na miejscu z księgozbioru podręcznego 2) Księgozbiór podręczny to: a) lektury szkolne b) podręczniki, zbiory zadań c) encyklopedie, albumy, słowniki 3) Prasa to: a) ogół wydawanych gazet i czasopism b) forma książki średniowiecznej c) prospekty i broszury reklamowe 4) Wydawnictwo periodyczne (wydawnictwo ciągłe), ukazujące się zazwyczaj codziennie, a co najmniej dwa razy w tygodniu, zawierające informacje o wydarzeniach aktualnych to  a) czasopismo b) gazeta c) kwartalnik 5) Wykaz błędów dostrzeżonych w publikacji po jej wydrukowaniu, wraz z ich sprostowaniem, dołączony do każdego egzemplarza nakładu to: a) errata b) ekslibris c) sygnatura 6) Jedna z pierwszych form książki - zwój papirusu wywodzi się z: a) Grecji b) starożytnego Egiptu c) Mezopotamii 7) Pergamin to: a) materiał pisarski sporządzony ze splecionych włókien roślinnych b) specjalnie wyprawiona skóra zwierzęca, dawniej na niej pisano c) średniowieczny rodzaj atramentu 8) Beletrystyka to: a) utwory literatury pięknej, głównie powieści, nowele, opowiadania b) słowniki dostępne w bibliotece szkolnej c) zbiór wydawnictw popularnonaukowych 9) Introligator zajmuje się: a) drukowaniem i wydawaniem książek b) zszywaniem i oprawianiem książek c) badaniem starych, rękopiśmiennych książek 10) Rodzaj papierowej okładki zakładanej na właściwą okładkę książki, mający charakter ochronny lub reklamowy to:   a) obwoluta b) zakładka c) zwój 11) Bibliofil to: a) wydawca książek b) pracownik biblioteki naukowej c) kolekcjoner i wielbiciel książek 12) Katalog to: a) zasady korzystania z biblioteki b) spis książek i innych dokumentów znajdujących się w bibliotece c) zestawienie piśmiennictwa danego kraju 13) Strona książki zawierająca najważniejsze informacje: nazwisko i imię autora, tytuł, datę i miejsce wydania, nazwisko i imię tłumacza lub ilustratora to: a) spis treści b) strona tytułowa c) indeks 14) Książki wydrukowane przed rokiem 1800 to: a) zwoje papirusowe b) starodruki c) kodeksy pergaminowe 15) Cyfrowa wesja książki rozpowszechniona głównie przez Internet to: a) e-book b) cymelia c) leksykon 16) Jaka jest najpopularniejsza i najczęściej tłumaczona książka na świecie? a) Encyklopedia Powszechna PWN b) Książka kucharska c) Biblia

Turniej wiedzy o książce i bibliotece

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?