Liczba 2 razy większa od liczby x - 2x, Liczba o 6 mniejsza od x - x - 6, Liczba o x mniejsza od 6 - 6 - x, Liczba o x większa od 6 - 6 + x, Połowa liczby x - x : 2 , Liczba o 6 większa od x - x + 6, Kwadrat liczby x - x2, Liczba trzykrotnie większa od x - 3x,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?