Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
He ____________ (have) a bath when someone suddenly opened the door., Mike ___________ (eat) dinner when he heard the news., While I __________ (iron), my husband ____________ (do) the washing-up., While the cat ____________ (sleep), the dog ate its food., What were you doing when I ____________ (call) you yesterday evening?, I ____________ (start) work at 7 and it was still dark outside., When I ____________ (finish) my homework, I cooked dinner., Yesterday Carrol ____________ (write) e-mails from 10 to 11., My grandma ____________ (watch) TV when I called her., The boys were hungry, so they ____________ (start) making lunch., The sea ____________ (be) very cold so we couldn't swim in it., The sky was grey and it ____________ (rain) all day., ____________ your mum ____________ (work) yesterday at 6?, ____________ you ____________ (watch) the latest sci-fi film?, I ____________ (write) a story for the school magazine, but they didn't print it..

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne