1) w domu 2) w czasie lekcji 3) kiedy jestem z kolegami/koleżankami 4) w relacji z mamą 5) w relacji z tatą 6) w czasie wolnym od obowiązków 7) w relacji z nauczycielem

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?