1) b....oza a) rz b) sz c) z d) s 2) ..yrafa a) ż b) z c) sz d) s 3) rze....ucha a) sz b) ż c) z d) rz 4) k....tałty a) rz b) sz c) z d) s 5) ba....ant a) ż b) rz c) sz d) s 6) ....eka a) rz b) sz c) ż d) s 7) ....ółw a) sz b) z c) ż d) s 8) g....yb a) z b) sz c) rz d) s 9) ....em a) rz b) dż c) c d) z 10) ...okej a) ż b) sz c) dż d) z 11) doni....ka a) sz b) z c) c d) cz 12) tę....a a) sz b) c c) cz d) s 13) kol...yki a) c b) rz c) dż d) cz 14) me... a) cz b) c c) dż d) z 15) pa...ka a) c b) cz c) sz d) s 16) ko....a a) z b) s c) ż d) sz 17) karu....ela a) s b) z c) sz d) ż 18) ....won a) s b) c c) dz d) z 19) ro....ynki a) c b) z c) dz d) s

ćwiczenia słuchu fonemowego głoski syczące i szumiące

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?