Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
LISTENED - LISTEN, COOKED - COOK, CLAPPED - CLAP, PLAYED - PLAY, SHOUTED - SHOUT, JUMPED - JUMP, WASHED - WASH, DECIDED - DECIDE, LOOKED - LOOK, DRIED - DRY, VISITED - VISIT,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne