1) PLAN a) PLANED b) PLAND c) PLANNED 2) CHANGE a) CHANGGED b) CHANGING c) CHANGED 3) CRY a) CRYED b) CRYIED c) CRIED 4) REPLY a) REPLIED b) REPLYIED c) REPLAYED 5) ASK a) ASKKED b) ASKT c) ASKED 6) CLEAN a) CLEANING b) CLEANNED c) CLEANED 7) DANCE a) DANCED b) DANCING c) DANCD 8) DROP a) DROPED b) DROPPED c) DROPD 9) DECIDE a) DECIDED b) DECIED c) DECIDID 10) SHOUT a) SHOUTID b) SHOUTED c) SHOUTTED

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?