1) LISTEN a) DECIDED b) CLAPPED c) COOKED d) LISTENED 2) COOK a) PLAYED b) VISITED c) LISTENED d) COOKED 3) CLAP a) DRIED b) LOOKED c) JUMPED d) CLAPPED 4) PLAY a) PLAYED b) JUMPED c) LISTENED d) WASHED 5) SHOUT a) JUMPED b) SHOUTED c) LISTENED d) DECIDED 6) JUMP a) LISTENED b) SHOUTED c) PLAYED d) JUMPED 7) WASH a) DECIDED b) CLAPPED c) WASHED d) SHOUTED 8) DECIDE a) PLAYED b) VISITED c) DECIDED d) LISTENED 9) LOOK a) JUMPED b) LOOKED c) VISITED d) DRIED 10) DRY a) DRIED b) VISITED c) PLAYED d) LISTENED 11) VISIT a) DECIDED b) LOOKED c) JUMPED d) VISITED

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?