Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) LISTEN a) DECIDED b) CLAPPED c) COOKED d) LISTENED 2) COOK a) PLAYED b) VISITED c) LISTENED d) COOKED 3) CLAP a) DRIED b) LOOKED c) JUMPED d) CLAPPED 4) PLAY a) PLAYED b) JUMPED c) LISTENED d) WASHED 5) SHOUT a) JUMPED b) SHOUTED c) LISTENED d) DECIDED 6) JUMP a) LISTENED b) SHOUTED c) PLAYED d) JUMPED 7) WASH a) DECIDED b) CLAPPED c) WASHED d) SHOUTED 8) DECIDE a) PLAYED b) VISITED c) DECIDED d) LISTENED 9) LOOK a) JUMPED b) LOOKED c) VISITED d) DRIED 10) DRY a) DRIED b) VISITED c) PLAYED d) LISTENED 11) VISIT a) DECIDED b) LOOKED c) JUMPED d) VISITED

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne