1) przybyć, dojechać a) leave b) carry c) arrive 2) na czas a) what time b) on time c) sometimes 3) co dziesięć minut a) every ten minutes b) in ten minutes c) after ten minutes 4) wsiąść a) get off b) get on c) wheel 5) metro a) take b) underground c) journey 6) wysiąść a) get on b) get off c) arrive 7) koło a) weather b) plane c) wheel 8) nieść a) carry b) train c) leave 9) tramwaj a) train b) boat c) tram 10) pogoda a) water b) weather c) where

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?