1) cztery tysiące dwadzieścia a) 4 200 b) 420 c) 4 020 2) pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt a) 54 050 b) 5450 c) 54 500 3) milion pięćdziesiąt a) 1 050 000 b) 1 000 050 c) 1 000 50 4) siedem tysięcy sześćset trzy a) 7 063 b) 7 630 c) 7 603 5) osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści a) 81 040 b) 8140 c) 81 400 6) dwa miliony pięćset tysięcy pięćdziesiąt a) 2 550 000 b) 2 500 050 c) 2 050 500 7) trzydzieści dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć a) 39 039 b) 3939 c) 39 390 8) dwieście tysięcy trzysta a) 230 000 b) 200 300 c) 300 200

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?