Je (1) - dois (1), tu (2) - dois (2), il/ elle/ on - doit, Nous - Nous devons, Vous - Vous devez, Ils/ Elles - doivent,

Francese ( Abbinamenti): ricostruisci il verbo devoir

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?