1) HE-SHE- IT = LUI - LEI - ESSO ( WASH= LAVARE) a) WASHS b) WASHES 2) HE-SHE- IT = LUI - LEI - ESSO ( KISS= BACIARE) a) KISSES b) KISSY 3) HE-SHE-IT = LUI- LEI ESSO ( STUDY= STUDIARE) a) STUDIES b) STUDY 4) HE-SHE- IT= LUI- LEI- ESSO ( FINISH= FINIRE) a) FINISHS b) FINISHES 5) HE-SHE- IT= LUI-LEI- ESSO ( TRY= PROVARE) a) TRYS b) TRIES 6) HE- SHE- IT = LUI- LEI ESSO ( GO= ANDARE) a) GOS b) GOES 7) HE - SHE- UIT = LUI LEI ESSO ( WATCH= GUARDARE) a) WATCHS b) WATCHES 8) HE - SHE- IT = LUI LEI ESSO ( DO= FARE) a) DOES b) DO 9) HE - SHE -IT = LUI LEI ESSO ( TIDY= ORDINARE) a) TIDIES b) TIDY 10) HE - SHE- IT = LUI LEI ESSO ( START= INIZIARE) a) STARTES b) STARTS

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?