Ojcze nasz, który ____ w ____. Święć się ____ Twoje. Przyjdź ____ Twoje. Bądź ____ Twoja jako w niebie tak i na ____. ____ naszego ____ daj nam dzisiaj. I ____ nam nasze winy, jak i my ____ naszym ____. I nie wódź nas na ____, ale nas ____ ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i ____ i chwała na wieki wieków. ____.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?