1) 19 stycznia 1947 roku to data: a) referendum ludowego b) wybory do sejmu ustawodawczego c) Polsko- sowiecki układ graniczny 2) Co przedstawiał plakat "Szlakiem Krzywoustnego" a) odzyskanie przez Polskę ziem na północy i zachodzie b) Niemcy walczące podczas wojny c) szlak prowadzący do zniszczonej Polski 3) Co przyłączono do Polski na konferencji w Poczdamie? a) Śląsk, Pomorze z Gdańskie b) Warmię i Mazury c) Gdynie i Śląsk 4) Rozwiń skrót UPA: a) Ukraińska Powojenna Armia b) Ukraińsko- polska Armia c) Ukraińska Powstańcza Armia 5) Ile Niemców wysiedlono z Ziem Odzyskanych na mocy ustawy poczdamskiej? a) 3 mln b) 500 tys. c) 36 tys. 6) Czym była reparacja? a) wywózki z kraju cudzoziemców b) powrót do kraju osób, które znalazły się poza granicami kraju c) sprawdzanie obywatelstwa osób podejrzanych 7) Kto był liderem Polskiej Partii Robotniczej?/ a) Władysława Gomułka b) Edward Gierka c) Stanisław Mikołajczyk 8) Data referendum ludowego: a) 30 czerwca 1946 rku b) 2 września 1945 roku c) 3 czerwca 1945 roku 9) Jaki oddział zajmował się zwalczaniem wrogów? a) Milicja Obywatelska b) Zrzeszenie "Wolności i Nie zawiłości" c) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 10) Kogo wybrano na prezydenta 4.02.1947 roku? a) Józef Cyrankiewicz b) Bolesław Bieruta c) Edward Gierka 11) Ile procent wynosiły straty ekonomiczne Polski po II wojnie światowej? a) 39% b) 48% c) 38% 12) Kiedy powstał Centralny Urząd Planowania? a) w latach 1945-1947 b) w latach 1947-1949 c) w 1945 roku 13) Kim byli tzw. KUŁAKI? a) właściciele dużych gospodarstw, niechętni wstępowania do spółdzielni rolniczych b) biedni ludzie chętni pomocy innym w gospodarstwach c) bogaci ludzie pomagający finansowo w gospodarstwie 14) Plan sześcioletni, to inaczej? a) plan rozwoju Socjalizmu b) plan socjalistyczny c) plan rozwoju gospodarczego i Budowy Podstaw Socjalizmu 15) PGR to Państwowe Gospodarstwa Rolne a) Prawda b) Fałsz 16) Kogo aresztowano w 1951 roku? a) Czesława Kaczmarka b) kardynała Stefana Wyszyńskiego c) Bolesława Bieruta 17) W którym roku wybrano Władysława Gomułkę na I sekretarza KC PZPR? a) w 1956 roku b) w 1965 roku c) w 1955 roku 18) Czarny czwartek, to dzień w którym: a) użyto czołgów maszynowych i helikopterów przeciwko robotnikom b) napadnięto Gomułkę c) odbywały się strajki wobec polityki Gomułki 19) Edward Gomułka zaczął rządy od: a) podwyżek cen b) podniesienia płac, rent i emerytury c) zwolnienia ludzi z prac 20) Gdzie siatkarze zdobyli mistrzostwo świata w 1974 roku? a) w Meksyku b) w Montrealu c) w Monachium

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?