1) Qu'est-ce que c'est? a) C'est une gomme b) C'est une règle c) C'est une trosse 2) Qu'est-ce que c'est? a) C'est une gomme b) C'est une trousse c) C'est un crayon 3) Qu'est-ce que c'est? a) C'est un stylo b) C'est un taille-crayon c) C'est un crayon 4) Qu'est-ce que c'est? a) C'est un feutre b) C'est un stylo c) C'est un crayon 5) Qu'est-ce que c'est? a) C'est un taille crayon b) C'est un crayon c) C'est une gomme 6) Qu'est-ce que c'est? a) C'est une trousse b) C'est une gomme  c) C'est une règle 7) Qu'est-ce que c'est? a) C'est un crayon b) C'est un bâton de colle c) C'est une trousse 8) Qu'est-ce que c'est? a) C'est une feuille de papier b) C'est un classeur c) C'est un livre 9) Qu'est-ce que c'est? a) C'est un livre b) C'est un cahier c) C'est un agenda 10) Qu'est-ce que c'est? a) C'est un livre b) C'est un stylo c) C'est un crayon 11) Qu'est-ce que c'est? a) C'est un agenda b) C'est un livre c) C'est un cahier 12) Qu'est-ce que c'est? a) Ce sont les ciseaux b) C'est une gomme c) C'est un livre 13) Qu'est-ce que c'est? a) C'est une trosse b) C'est un sac á dos c) C'est un classeur 14) Qu'est-ce que c'est? a) C'est un classeur b) C'est un tableau c) C'est un livre 15) Qu'est-ce que c'est? a) C'est une agrafeuse b) C'est un tableau c) C'est une trousse 16) Qu'est-ce que c'est? a) C'est un cahier b) C'est une feulle de papier c) C'est un livre

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?