1) Samiec krowy to: a) źrebię b) byk c) kozioł 2) Krowy dają: a) mleko b) jajka c) sałatę 3) Samiec kury to: a) knur b) kozioł c) kogut 4) Kury : a) Mieszkają w kurniku, małe kurt to kurczęta b) Jedzą jajka, latają po niebie c) Mieszkają w klatkach na dworze, wszystkie kury ćwierkają 5) Małe świnie to a) prosiaki b) kurczaki c) źrebięta 6) Mięso kozy to: a) drób b) kozina c) wołowina 7) Małe owce zwane są: a) kurczętami b) koziętami c) jagniętami 8) Konie żywią się: a) świeżą trawą i paszą b) kurami c) jajkami i jabłkami

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?