saw - seen - see - widzieć, sold - sold - sell - sprzedawać , sent - sent - send - wysyłać, sang - sung - sing - śpiewać, slept - slept - sleep - spać, stole - stolen - steal - kraść, swam - swum - swim - pływać, took - taken - take - brać, told - told - tell - powiedzieć, threw - thrown - throw - rzucać, woke up - woken up - wake up - budzić się , wore - worn - wear - nosić (np. ubranie), won - won - win - wygrywać, wrote - written - write -pisać,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?