1) Odczytaj zapis: 3 O a) TRZY atomy tlenu b) trzy cząsteczki lenu c) jeden atom tlenu 2) Odczytaj zapis: N 2 a) atom azotu b) jedna dwuatomowa cząsteczka azotu c) 2 atomy azotu 3) Odczytaj zapis: 2 MgO a) dwa atomy magnezu b) jedna cząsteczka tlenku magnezu c) dwie cząsteczki tlenku magnezu 4) dwie cząsteczki wody a) 2 H 2 b) 4 H 2 O c) 2 H 2 O 5) pięć atomów sodu a) 5 Na b) 5 K c) 5 Ni 6) trzy cząsteczki tlenku potasu a) 3 KO b) 3 K 2 O c) 4 K 2 O

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?