Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
cathedral - katedra, coastline - linia brzegowa, lighthouse - latarnia morska, rainforest - las deszczowy, pyramid - piramida, temple - świątynia, tomb - grobowiec, reef - rafa,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne