Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
PRAWDA: Imiesłowy przymiotnikowe mają znaczenie zbliżone do przymiotników, Imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się tak, jak przymiotnik, Imiesłowy przymiotnikowe dzielą się na czynne i bierne, Imiesłowy przymiotnikowe bierne tworzy się od czasowników nieprzechodnich., Imiesłowy przysłówkowe nie odmieniają się., FAŁSZ: Imiesłowy to osobowe formy czasownika, Imiesłowy przysłówkowe dzielą się na czynne i bierne, Imiesłowy przymiotnikowe tworzy się wyłącznie od czasowników niedokonanych., Imiesłowy przymiotnikowe współczesne nazywają czynność wcześniejszą od czynności wyrażonej przez orzeczenie., Imiesłowy przysłówkowe uprzednie nazywają czynności równoczesne z czynnością wyrażoną przez orzeczenie,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne