1) Tego nie można nie wiedzieć. Gdzie urodził się Karol Wojtyła? a) w Wadowicach b) w Krakowie c) w Lublinie 2) W 1938 roku Karol Wojtyła otrzymał świadectwo maturalne z oceną celującą i rozpoczął studia: a) filozoficzne b) polonistyczne c) teologiczna 3) Święceń kapłańskich udzielił Karolowi Wojtyle: a) kard. Sapieha b) kard. Wyszyński c) kard. Aleksander Krakowski d) kard. Hlond 4) Ks. Wojtyła był akurat na Mazurach, gdy został wezwany do prymasa Stefana Wyszyńskiego i dowiedział się, że został wybrany na biskupa. Dodajmy: najmłodszego w Polsce. Ile miał wtedy lat? a) 36 b) 38 c) 40 d) 37 5) Pierwszą pielgrzymkę zagraniczną Jan Paweł II odbył do: a) do Polski b) do Francji c) na Dominikanę d) do Ameryki Południowej  6) Jan Paweł II zmarł: a) 27 kwietnia 2005 b) 2 kwietnia 2004 c) 2 maja 2005 d) 2 kwietnia 2005 7) Data kanonizacji Jana Pawła II a) 27 kwietnia 2014 b) 1 maja 2013 c) 27 kwietnia 2013 d) 18 maja 2014 8) Św. Jan Paweł II jest patronem: a) małżeństw b) rodzin c) chorych 9) Ile pielgrzymek zagranicznych podczas pontyfikatu odbył Jana Pawła II: a) 104 b) 90 c) 140 d) 98 10) Dramat Karola Wojtyły opisujący losy św. Brata Alberta to: a) Przed sklepem jubilera b) Brat naszego Boga c) Hiob d) Pamięć i tozsamość 11) Poemat papieża wydany w 2003 roku to: a) Tryptyk rzymski b) Dar i tajemnica c) Przekroczyć próg nadziei d) Miłość jest piękna 12) Ile encyklik napisał papież Jan Paweł II a) 15 b) 20 c) 12 d) 14 13) Katechezy wygłoszone przez papieża w czasie audiencji środowych w latach 1979–1984 zostały wydane pod tytułem: a) Miłość i odpowiedzialność b) Osoba i czyn c) Katechezy środowe d) O Bogu

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?