Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Władca Lewawu D. Terakowskiej jest powieścią a) przygodową b) historyczną c) fantastyczną 2) Opis miejsca akcji jest dokładny, gdyż a) autorka mieszka w Krakowie b) korzysta z planu Krakowa c) ma realistyczny zmysł szczegółu 3) Pomysł równoległych światów a) jest oryginalnym pomysłem autorki b) jest typowy dla baśni c) znany jest z utworu Lewisa Carrolla 4) Świat Lewawu jest a) identyczny z realistycznym b) piękniejszy od realistycznego c) prawdziwy 5) W Wokarku Bartek jest a) wybawicielem b) sierotą c) poszukiwaczem przygód 6) W Krakowie Bartek jest a) bohaterem b) sierotą c) samotnikiem 7) Zakończenie powieści jest a) zaskakujące b) nietypowe c) łatwe do przewidzenia 8) "Władca Lewawu" trafił na listę lektur, gdyż a) zawiera przesłanie ideowe b) podoba się uczniom c) ma szczęśliwe zakończenie

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne