1) io vado a) il/ elle va b) tu vas c) Je vais 2) tu vai a) il/ elle va b) nous allons c) tu vas 3) lui/ lei va a) nous allons b) il/ elle va c) tu vas 4) noi andiamo a) tu vas b) nous allons c) Je vais 5) voi andate a) vous allez b) nous allons c) tu vas 6) loro/ esse vanno a) ils/elles vont b) tu vas c) vous allez

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?