1) io vengo a) il/elle vient b) tu viens c) je viens 2) tu vieni a) il/elle vient b) tu viens c) ils/elles viennent 3) lui /lei viene a) nous venons b) il/elle vient c) tu viens 4) noi veniamo a) nous venons b) il/elle vient c) je viens 5) voi venite a) vous venez b) nous venons c) tu viens 6) loro / esse vengono a) il/elle vient b) ils/elles viennent c) vous venez

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?