Krajobraz śródziemnomorski obejmuje głównie obszar wokół Morza Śródziemnego., Lata są bardzo ciepłe, a zimy łagodne z dużą ilością opadów., Roślinność śródziemnomorską nazywamy MAKIĄ. , Makia to roślinność krzewiasta i niewielkie drzewa np. jałowce, oleandry, cyprysy., W sadach uprawiane są głównie: winorośl, drzewa cytrusowe i drzewa oliwne..

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?