22. VII. 1952 - Data uchwalenia konstytucji PRL, 30. VI. 1946 - Data referendum ludowego, 19. I. 1947 - Data przeprowadzenia wyborów do sejmu ustawodawczego, 2. IX. 1945 - Data powołania zrzeszenia WiN, Przywódca PZPR i PRL i wprowadził komunizm w Polsce - Kim był Władysław Gomułka, 15. XII. 1948 - Data powstania PZPR, 20. X. 1956 - Kiedy Władysław Gomułka został 1 sekretarzem KC PZPR, właściciele dużych gospodarstw, niechętnym wstępowaniu d - Co to kułak, jest to zasada według, której władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza są od siebie oddzielone, niezależnie oraz wzajemnie się dopełniają i kontrolują - Co to trójpodział władzy, inne określenie rządów Gomułki - Co to mała stabilizacja, powrót do kraju osób, które z różnych przyczyn znalazły się poza jego granicami - Co to repatriacja, nurt w czasach stalinowskich - Co to socrealizm, 1 sekretarz KC PZPR w latach (1970-1980) - Kim był Edward Gierek, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Co znaczy skrót PZPR, Państwowa Gospodarka Rolna - Co znaczy skrót PGR, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe - Co znaczy skrót ZSL, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - Co znaczy skrót MBP, Znaczenie "Wolność i Niezależność" - Co znaczy skrót WiN, jest on uważany za ostatniego żołnierza Polskiego Podziemia Antykomunistycznego - Kim był sierżant Józef Franciszek, dał się złapać w łapance po to by dostać się do Auschwitz a tam zorganizował ruch oporu - Kim był Witold Pilecki,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?