1) Kiedy odbywały się wybory do sejmu ustawodawczego? a) 02.10.1945 b) 19.01.1947 c) 15.12.1948 2) W którym roku rozpoczęto budowę Portu Północnego w Gdańsku? a) 1975 b) 1973 c) 1970 3) W którym roku na polskich uczelniach doszło do wystąpień studenckich? a) w marcu 1968 b) we wrześniu 1986 c) w maju 1967 4) Ile lat żył Emil Fieldorf, ps. Nil a) 58 b) 59 c) 64 5) Co oznacza skrót MBP? a) Miejska Biblioteka Publiczna b) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego c) Miejsce Bezpiecznej Pracy 6) Centralny urząd Planowania powstał w ? a) 1955 b) 1945 c) 1946 7) Kogo oskarżono o kolaboracje z Niemcami i szpiegostwo w 1951 r.? a) Bolesława Bieruta b) Hilary Minc c) Czesława Kaczmarka 8) Kiedy zmarł Józef Stalin? a) 05.03.1953 b) 28.06.1956 c) 20.10.1956 9) Kiedy zwiększono nakłady na rozwój rolnictwa , usług i przemysłu lekkiego? a) 1905-1982 b) 1956-1960 c) 1950-1955 10) Pierwszym sekretarzem KC PZPR był? a) Józef Stalin b) Edward Ochap c) Edward Gierek 11) Kiedy był początek ,,bitwy o handel '' ? a) 03.1968 b) 12.1970 c) 04.1947 12) Kim był Stanisław Mikołajczyk ? a) był polskim politykiem,przywódcą PSL i premierem rządu na uchodzstwie b)  był polskim generałem, dowódcą Kedywu Armii Krajowej i zastępcą Komendantami AK c) był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego,żołnierzem AK oraz więzniem KL Auschwitz 13) W których latach zrealizowano twz. plan trzyletni zakładający m.im. odbudowę zniszczeń ? a) 1947-1949 b) 1970-1975 c) 1950-1955 14) O ile procent mniejsze było Terytorium powojennej Polski w stosunku do obszaru II Rzeczypospolitej? a) o 30% b) o 15% c) o 20% 15) Co zorganizowali komuniści w 1946 roku ? a) wybory do sejmu b) referendum ludności c) układ z NRD 16) Kto został wybrany na prezydenta przez sejm? a) Stanisław Skalski b) Bolesław Bierut c) Łukasz Ciepliński 17) W którym roku uchwalono Konstytucję? a) 06.02.1971 b) 02.09.1945 c) 22.07.1952 18) W którym roku urodził się Edward Gierek? a) w 1920 b) w 1913 c) w 1915 19) W którym roku doszło do nowelizacji Konstytucji PRL? a) w 1976 b) w 1966 c) w 1970 20) Kim był Kazimierz Michałowski? a) premierem b) dowódcą c) archeologiem

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?