Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Kim był mitologiczny Syzyf?, Jaką boską zasadę złamał mitologiczny Syzyf?, W jaki sposób został ukarany mitologiczny Syzyf?, Co oznacza wyrażenie "syzyfowa praca"?, Do której lektury szkolnej (w sposób eksplicytny) nawiązuje wyrażenie "syzyfowa praca"?.

Ranking

Otwórz pudełko jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne