1) Why did you sign up for this course? 2) How long had you studied English before you signed up to New Horizons?  3) Had you taken any language exams before you signed up to New Horizons? 4) Had you read any books in English before you signed up to this school? 5) What did you do last weekend? 6) What did you have for breakfast today? 7) Where did you go on your last holiday? 8) How did you meet your best friend?

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?