Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Ile setek jest w liczbie 359? a) 3 b) 5 c) 9 2) Ile setek jest w liczbie 473? a) 3 b) 7 c) 4 3) Ile setek jest w liczbie 748? a) 8 b) 4 c) 7 4) Ile setek jest w liczbie 283 a) 3 b) 8 c) 2 5) Ile setek jest w liczbie 325? a) 2 b) 5 c) 3 6) Ile setek jest w liczbie 508 a) 0 b) 8 c) 5 7) Ile setek jest w liczbie 983? a) 9 b) 8 c) 3 8) Ile setek jest w liczbie 428? a) 8 b) 2 c) 4 9) Ile dziesiątek jest w liczbie 493? a) 4 b) 9 c) 3 10) Ile dziesiątek jest w liczbie 527? a) 5 b) 2 c) 7 11) Ile dziesiątek jest w liczbie 165? a) 5 b) 6 c) 1 12) Ile dziesiątek jest w liczbie 207? a) 0 b) 2 c) 7 13) Ile dziesiątek jest w liczbie 500? a) 5 b) 50 c) 0 14) Ile dziesiątek jest w liczbie 200 a) 2 b) 20 c) 0 15) Ile jedności jest w liczbie 782? a) 7 b) 8 c) 2 16) Ile jedności jest w liczbie 519? a) 9 b) 5 c) 1 17) Ile jedności jest w liczbie 863? a) 6 b) 8 c) 1 18) Ile jedności jest w liczbie 308? a) 8 b) 0 c) 3 19) Która odpowiedź jest poprawna? Liczba 241 ma: a) 2 dziesiątki, 1 setkę, 4 jedności b) 2 setki, 4 dziesiątki, 1 jedność c) 4 setki, 2 jedności, 1 dziesiątkę 20) Która odpowiedź jest poprawna? Liczba 356 ma: a) 3 setki, 5 dziesiątek, 6 jedności b) 5 setek, 6 dziesiątek, 3 jedności c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 21) Która odpowiedź jest poprawna? Liczba 926 ma: a) 2 setki, 6 dziesiątek, 9 jedności b) 9 setek, 2 dziesiątki, 6 jedności c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 22) Która odpowiedź jest poprawna? Liczba 846 ma: a) 8 setek, 4 dziesiątki, 6 jedności b) 6 setek, 4 dziesiątki, 8 jedności c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 23) Która odpowiedź jest poprawna? Liczba 123 ma: a) 1 setkę, 2 jedności, 3 dziesiątki b) 2 setki, 1 dziesiątkę, 3 jedności c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 24) Która odpowiedź jest poprawna? Liczba 999 ma: a) 9 setek, 90 dziesiątek, 9 jedności b) 900 setek, 90 dziesiątek, 9 jedności c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 25) Która odpowiedź jest poprawna? Liczba 112 ma: a) 1 setkę, 2 dziesiątki, 1jedność b) 1 setkę, 1 dziesiątkę, 2 jedności c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Liczby trzycyfrowe: setki, dziesiątki, jedności

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne