Wymień 3 czasowniki w rodzaju żeńskim., Wymień 3 rzeczowniki w liczbie mnogiej., Wymień 2 rośliny, które rosną na łące., Ile kwartałów ma rok?, ile miesięcy ma rok?, wymień miesiące 2 kwartału?, Zapisz liczę 600., Jeden kwartał to ile miesięcy?, Ile dziesiątek jest w liczbie 360?, Ile setek jest w liczbie 987?, Wymień 2 czasowniki w czasie przeszłym, rodzaju żeńskiego., Co ile lat jest olimpiada?, Co to jest paraolimpiada?.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?