Wymień 3 czasowniki w rodzaju żeńskim., Wymień 3 rzeczowniki w liczbie mnogiej., Wymień 2 rośliny, które rosną na łące., Ile kwartałów ma rok?, ile miesięcy ma rok?, wymień miesiące 2 kwartału?, Zapisz liczę 600., Jeden kwartał to ile miesięcy?, Ile dziesiątek jest w liczbie 360?, Ile setek jest w liczbie 987?, Wymień 2 czasowniki w czasie przeszłym, rodzaju żeńskiego., Co ile lat jest olimpiada?, Co to jest paraolimpiada?.

Tabela rankingowa

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?