1) w skład białek wchodzą: a) C O N H oraz inne pierwiastki b) tylko C O N H c) C O N H połaczone wiązaniami peptydowymi 2) zwierzęcym tłuszczem występującym w stanie ciekłym jest: a) olej b) oliwa c) tran d) smalec e) masło f) wosk 3) tłuszczem nienasyconym jest: a) tristearynian glicerolu b) tripalmitynian glicerolu c) trioleinian glicerolu 4) wskaż informacje fałszywą: a) jest tylko 20 aminokwasów białkowych b) aminokwasy łączą sie ze sobą dając proteiny c) aminokwasy dzielimy na proste i złożone 5) odbarwienie wody bromowej pozwala wykryć obecność: a) tłuszczów nasyconych b) tłuszczów nienasyconych c) białek 6) do produkcji farb olejnych wykorzystuje się: a) olej kokosowy b) olej lniany c) olej słonecznikowy d) olej rzepakowy 7) po wymieszaniu tłuszczu i wody powstaje: a) roztwór właściwy b) emulsja c) zawiesina 8) do wykrywania białek służy: a) kwas azotowy (III) b) kwas siarkowy (IV) c) kwas azotowy (V) d) kwas siarkowy (VI) 9) tłuszcze powstają w reakcji: a) dysocjacji b) hydrolizy c) emulgacji d) estryfikacji 10) peptyzacja zachodzi pod wpływem: a) kwasów b) wody c) soli metali ciężkich 11) czynnik, który nie wywoła trwałych zmian w białku to: a) wysoka temperatura b) sól metalu lekkiego c) kwas 12) czy podczas smażenia jajecznicy zachodzi denaturacja białka? a) tak b) nie

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?