Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
wtapiać sie - blend in, dno morza - bottom of the sea, kamień - stone, otoczenie - surrounding, pień drzewa - tree bark, polować - hunt, chować sie - hide, pustynia - desert, las deszczowy - rainforest,

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne