1) A quale numero decimale corrisponde la frazione 2/10? a) 2,10 b) 0,02 c) 10,02 d) 0,2 2) A quale numero decimale corrisponde la frazione 6/10? a) 0.6 b) 0,06 c) 6,06 d) 6,10 3) A quale numero decimale corrisponde la frazione 9/10? a) 9,01 b) 0,9 c) 1,09 d) 10,09 4) A quale frazione corrisponde 0,4?  a) 10/4 b) 4/10 c) 4/100 d) 40/104 5) A quale frazione corrisponde 0,7? a) 70/10 b) 7/100 c) 10/7 d) 7/10 6) A quale frazione corrisponde 0,02? a) 2/10 b) 10/2 c) 2/100 d) 2/200 7) A quale frazione corrisponde 0,008? a) 8/10 b) 8/1000 c) 800/10 d) 1000/80 8) A quale frazione corrisponde 0,47? a) 10/47 b) 4/7 c) 40/70 d) 47/100 9) A quale numero decimale corrisponde 23/100? a) 2,3 b) 0,023 c) 2,23 d) 0,23 10) A quale numero decimale corrisponde 82/100? a) 0,82 b) 8,02 c) 100,82 d) 0,082 11) A quale numero decimale corrisponde? a) 0,05 b) 0,04 c) 0,4 d) 4,04 12) A quale numero decimale corrisponde? a) 0,4 b) 0,05 c) 5,04 d) 0,5 13) A quale numero decimale corrisponde? a) 0,7 b) 0,8 c) 0,07 d) 0,08 14) Nel numero 0,054 a cosa corrisponde il 5? a) Centesimi b) Millesimi c) Intero d) Decimi 15) Nel numero 1,84 a cosa corrisponde l'1? a) Decimi b) Intero c) Centesimi d) Millesimi 16) Nel numero 0,003 a cosa corrisponde il 3? a) Intero b) Centesimi c) Millesimi d) Decimi 17) Indica il centesimo: 0,328 a) 0 b) 3 c) 8 d) 2 18) Indica il millesimo: 0,285 a) 5 b) 2 c) 8 d) Non è presente 19) Indica il centesimo: 0,41 a) 0 b) 4 c) 1 d) Non è presente 20) Indica il millesimo: 0,56 a) 0 b) 5 c) 6 d) Non è presente

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?