be ( być) - was, were, break ( łamać) - broke, buy ( kupować) - bought, catch ( łapać) - caught, do ( robić) - did, find ( znajdować) - found, get ( dostawać) - got, give ( dać) - gave, go ( pójść) - went, have (mieć) - had, lose (gubić, przegrywać) - lost, read ( czytać) - read, run ( biegać) - ran, see ( widzieć) - saw, sit ( siedzieć) - sat, sleep ( spać) - slept, take (brać ) - took, win ( wygrywać) - won, write ( pisać) - wrote,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?