learn ____ learnt uczyć się leave ____ left opuszczać lose ____ lost tracić make ____ made robić meet ____ met spotykać pay ____ paid płacić put ____ put kłaść read ____ read czytać ride ____ ridden jeździć ring ____ rung dzwonić run ____ run biegać speak ____ spoken mówić sweep ____ swept zamiatać swim ____ swum pływać take ____ taken brać teach ____ taught uczyć tell ____ told mówić think ____ thought myśleć throw ____ thrown rzucać understand ____ understood rozumieć write ____ ____ pisać say ____ said mówić sell ____ sold sprzedawać send ____ sent wysyłać show ____ ____ pokazywać sing ____ ____ śpiewać sit ____ sat siedzieć sleep ____ slept spać wake ____ woken budzić się wear wore ____ ubierać się win ____ won wygrywać

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?