I’ve never seen such a handsome man. / He’s the most ... - He’s the most handsome man I’ve ever seen., It's been a long time since he wrote to me. / He hasn’t ... - He hasn’t written to me for a long time., Mark started learning French three years ago. / Mark’s been ... - Mark’s been learning French for three years., She still hasn’t returned. / ... yet. - She hasn’t returned yet., It’s the first time I’ve ever seen this film. / ... before. - I’ve never seen this film before., She came to London a year ago. / ... for a year. - She has been in London for a year., The last time I went to the cinema was a month ago. / I haven’t ... - I haven’t been to the cinema for a month., They have never tried sushi before. / It’s the first ... - It’s the first time they have tried sushi., It’s the most delicious dessert Dan has ever eaten. / Dan has never ... - Dan has never eaten such delicious dessert., John moved here ten years ago. / John has ... - John has lived/been living here for ten years.,

New Horizons - B2 - Grammar - Lesson 15 - Practice 1

Ranking

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?