1) What time (you usually get up)? 2) How long (you learn) English? 3) (you ever be) to New York? 4) (you speak) German? 5) What (you do) this weekend? 6) What time (this lesson finish)? 7) How many lessons (you attend) this month? 8) What (you do) recently? 9) What (you do)? 10) How long (you know) your best friend?

New Horizons - B2 - Grammar - Lesson 15 - Practice 2

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?