1) GO = ANDARE CON HE/ SHE / IT ( LUI/ LEI/ ESSO) DIVENTA: a) GO b) GOES 2) WASH= LAVARE CON HE/ SHE / IT ( LUI/ LEI/ ESSO) DIVENTA: a) WASHES b) WASHS 3) DO= FARE CON HE/ SHE / IT ( LUI/ LEI/ ESSO) DIVENTA: a) DOS b) DOES 4) STUDY = STUDIARE CON CON HE/ SHE / IT ( LUI/ LEI/ ESSO) DIVENTA: a) STUDYS b) STUDIES 5) BE = ESSERE CON HE/ SHE / IT ( LUI/ LEI/ ESSO) DIVENTA: a) AM b) IS 6) WATCH= GUARDARE CON HE/ SHE / IT ( LUI/ LEI/ ESSO) DIVENTA: a) WATCHS b) WATCHES 7) HAVE GOT= POSSEDERE CON HE/ SHE / IT ( LUI/ LEI/ ESSO) DIVENTA: a) HAVE GOTS b) HAS GOT 8) STAY= RESTARE CON HE/ SHE / IT ( LUI/ LEI/ ESSO) DIVENTA: a) STAYES b) STAYS 9) TEACH = INSEGNARE CON HE/ SHE / IT ( LUI/ LEI/ ESSO) DIVENTA: a) TEACHS b) TEACHES 10) PLAY= GIOCARE/ SUONARE CON HE/ SHE / IT ( LUI/ LEI/ ESSO) DIVENTA: a) PLAYES b) PLAYS 11) DRY = ASCIUGARE CON HE/ SHE / IT ( LUI/ LEI/ ESSO) DIVENTA: a) DRIES b) DRYS 12) PASS=PASSARE CON HE/ SHE / IT ( LUI/ LEI/ ESSO) DIVENTA: a) PASSY b) PASSES 13) LIVE= VIVERE CON HE/ SHE / IT ( LUI/ LEI/ ESSO) DIVENTA: a) LIVES b) LIVS

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?