broke - broken - break - łamać, niszczyć, zepsuć, told - told - tell - powiedzieć, fell - fallen - fall - spaść, forgot - forgotten - forget - zapominać, went - gone - go - iść, jechać, sold - sold - sell - sprzedać, met - met - meet - spotykać, paid - paid - pay - płacić, left - left - leave - opuszcać, wyjeżdżać, made - made - make - robić, did - done - do - robić, read - read - read - czytać, lost - lost - lose - zgubić, przegrać, sang - sung - sing - śpiewać, sent - sent - send - wysyłać, saw - seen - see - widzieć, threw - thrown - throw - rzucać, ran - run - run - biegać, felt - felt - feel - czuć, flew - flown - fly- latać,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?