W zdaniu złożonym współrzędnie przecinkiem oddzielamy zdania składowe połączone spójnikami:: ale, jednak, a, lecz, zatem, czyli, toteż, więc, W zdaniu złożonym współrzędnie przecinkiem nie oddzielamy zdań składowych połączonych spójnikami:: i, oraz, lub, albo, bądź, czy, ni, ani,

Spójniki w zdaniu złożonym współrzędnie

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?