państwo - jeden z podmiotów gospodarczych, informacja - czynnik wytwórczy, alternatywny - inna nazwa kosztu utraconych możliwości, rodzina - gospodarstwa domowe są z nią utożsamiane, dobrobyt - cel gospodarowania, ekonomia - nauka o procesach gospodarowania, zmienne - koszty mogą być stałe i ..., wytwarzanie - produkcja, podział - dystrybucja, konsumpcja - spożycie, handel - wymiana, przedsiębiorczość - piąty czynnik wytwórczy, makroekonomia - przeciwieństwo mikroekonomii, dobra - mogą być wolne i ekonomiczne, kapitał - obejmuje budynki, porty, maszyny, półprodukty, drogi, ziemia - zasoby naturalne, wytwory natury, praca - kapitał ludzki, energia - rośnie jej zużycie,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?