Do you get up at 6:00 a.m.?, Do your parents catch the bus to work?, Do you do your homework after school?, Do you have dinner at 5:30 p.m.?, Do you go to bed at 10:00 p.m.?, How often do you eat pizza?, How often do you play football?, How often does your dad go shopping?, Are you learning English now?, Is the Sun shining?, Is it raining?, Are you eating a hamburger now?, Is your mum reading a book at the moment?, Am I sitting on a chair?.

Odpowiedz na pytania, następnie zapisz odpowiedzi.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?