1) SHE_________STUDYING FRENCH. a) IS b) ARE 2) WE________ MEETING  THE DIRECTOR a) IS b) ARE 3) HE ______ LISTENING ROCK MUSIC a) ARE b) IS 4) YOU______ DRIVING A CAR. a) ARE b) IS 5) THEY _________TO THE CINEMA. a) IS b) ARE

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?