Mit: opowieść fantastyczna, dotyczy odległej przeszłości, może opowiadać o losach bogów, bohaterów, opowiadają o pochodzeniu zjawisk przyrodniczych, przekazywano je ustnie z pokolenia na pokolenie, ich zbiór nazywamy mitologią, scalają wspólnotę wiernych, Przypowieść: utwór narracyjny o moralizatorskim charakterze, najczęściej spotykany w Piśmie Świętym, ma znaczenie symboliczne, inaczej nazywana parabolą, ilustruje zasady ludzkiego postępowania, zawiera pouczenie, prezentuje wzory do naśladowania, wskazuje czego unikać, obiektywny narrator, uproszczone postaci (też schematyczne, mało o nich wiemy), ukazanie ponadczasowych prawd, uproszczony świat przedstawiony,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?