1) Lions eat ... a) b) c) d) e) f) 2) Zebras eat ... a) b) c) d) e) f) 3) Frogs eat ... a) b) c) d) e) f) 4) Antelopes eat ... a) b) c) d) e) f) 5) Monkeys eat ... a) b) c) d) e) f) 6) Birds eat ... a) b) c) d) e) f) 7) Crocodiles eat ... a) b) c) d) e) f) 8) Giraffes eat ... a) b) c) d) e) f) 9) Fish eat ... a) b) c) d) e) f) 10) Snakes eat ... a) b) c) d) e) f)

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?