elektroujemność - zdolność atomu do przyciągania elektronów , nukleony - składnik jądra atomowego, anion - jon o ładunku ujemnym, proton - elementarna cząstka o dodatnim ładunku elektrycznym, oktet walencyjny - osiem elektronów walencyjnych, elektron  - elementarna cząstka o ujemny ładunku elektrycznym, kation - jon o ładunku dodatnim, dublet elektronowy - dwa elektrony walencyjne, neutron - elementarna cząstka, nie niesie ze sobą ładunku elektrycznego, atom - podstawowy składnik materii o ładunku obojętnym, 2O2 - 2 cząsteczki tlenu, 4CO - 4 cząsteczki tlenu węgla (II), BeS - 1 cząsteczka siarczku berylu , 2 Fe - 2 atomy żelaza, 2Cl2O7 - 2 cząsteczki tlenku chloru (VII), 2ZnS - 2 cząsteczki siarczku cynku , 3Cl2 - 3 cząsteczki chloru, Q - 7 powłoka elektronowa, N - 4 powłoka elektronowa , K - 1 powłoka elektronowa,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?