1) Czy to zdanie jest prawdziwe? Wielkość fizyczna to cecha ciała, którą opisujemy za pomocą liczby i odpowiedniej jednostki. a) tak b) nie 2) v= 45 km/h - co tu jest wartością, a co jednostką? a) wartość- v, jednostka- 45 b) wartość - 45, jednostka -km/h c) wartość - v, jednostka - km/h d) wartość 45, jednostka - v 3) Jakim oznaczeniem literowym oznacza się masę? a) m b) M c) d d) V 4) Jakim oznaczeniem literowym oznacza się ciśnienie? a) p b) d c) S d) F 5) Jakim oznaczeniem literowym oznacza się ciężar? a) F b) Fc c) m d) g 6) Jaka jest siła przyciągania na Ziemi? a) 10 N/kg b) 1,6 N kg c) 10 N 7) Podaj wzór na obliczanie ciśnienia: a) p=F/S b) p=F*S c) p= S/F 8) Jakim wzorem obliczamy masę ciężaru? a) Fc=m*g b) Fc=m/g c) Fc=m-g d) Fc=m+g 9) Jakie ciśnienie jest na poziomie morza? a) 1013hPa b) 1000hPa c) 1030hPa d) 1300hPa 10) Jak myslisz co dostaniesz ze spr? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?